בית אירועים מבצעים

בית ספר תיכון מו"ר מכבים רעות

ההדרים, רעות
טלפון 08-6629... הצג מספר | 08-6629... הצג מספר פקס 08-6629058

אודות

מנהלת: גלית בר-אל.

שנת הקמה: 1991.

ערכים מובילים בבית הספר: מנהיגות, שייכות ושותפות, כבוד האדם, מעורבות חברתית, מצוינות, יצירה, למידה משמעותית וקבלת האחר.

כיצד מקודם ערך המנהיגות:

המנהיגות, כמו גם השייכות וקבלת האחר, הינה חלק מתפיסת העולם החינוכית של בית הספר, בו קיימת מנהיגות מורים ששואפת למקצועיות ולהובלת התלמידים לתעודת בגרות מיטבית, תוך טיפוח אזרח אכפתי ורגיש לסביבתו.

בית הספר מאמין בפיתוח מנהיגות חברתית קהילתית תוך דיאלוג ושקיפות עם המעגלים השונים. המנהיגות הבית-ספרית פועלת להשגת מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון, ואליה שותפים תלמידים, מורים והורים.

לאורך כל השנה פועלת מנהיגות מועצת תלמידים כלל בית-ספרית שש-שנתית, שמטרה בין היתר טיפוח מנהיגות נוער, חינוך לערכים דמוקרטיים, טיפוח סובלנות וכבוד הדדי והגברת המעורבות של התלמידים בחיי בית הספר.

כמו כן, ישנן תלמידים החברים בנבחרות רובוטיקה, של"ח וספורט וחברים בתנועות הנוער המהוות חלק מרכזי במרקם האנושי של בית הספר.


קישורים

דפים קשורים