Close
e.g. Restaurants, Taxis or a business name

Elementary Schools

Information on the all the elementary schools in Modiin Maccabim Reut, including principals,contact information and location.
List
Map
Ganim & School Registration for 2022/23
Modiin General
The registration period for next school year will last three weeks, starting on Monday 3/1/22 and ending on Sunday 23/1/22. Registration is intended for ages pre-chova, chova, 1st grade and 7th grade. As in every year, registration takes pl
School, Ganim & Tzaharonim Vacation Calendar 2021-22 in Modiin-Maccabim-Reut
All the school vacations for the 2021-2022 school year as determined by the Ministry of Education, and the vacation days in which the Matnas Modiin tzaharonim operate (from 07:30 to 16:00). Rosh Hashana No school and ganim Erev Rosh HaShana
Yachad Modiin - Elementary School (Inclusive Jewish Education)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Sari Tavor. Founded: 2001. הבטחה חינוכית: הקהילה חרתה על דגלה את השאיפה לחיים משותפים של משפחות, ממגוון זהויות, דתיים חילוניים ומסורתיים, כנגד מגמת הקיטוב בחברה הישראלית ומתוך תפיסה כי המורשת היהודית, יכולה וצריכה להיות בסיס משות
Yachad Nitzanim Elementary School (Mamlachti)
Masu'a
Principal: Orly Cohen-Avidan. Founded: 2000. הבטחה חינוכית: כלל המורים משלבים בתכנון תהליך הלמידה, שיעורים עתירי חוויה והנאה כדי לייצר לתלמידים למידה משמעותית. ביה"ס פועל בהתאם לחמישה עקרונות: מענה לצרכים רגשיים, מקום לכל ילד, שייכות והעצמה
Yozma Elementary School (TALI / Reform)
Kramim
Principal: Yehudit Grimberg-Schwartz. Founded: 2007. הבטחה חינוכית: אורח חיים יהודי מגוון, מתקדם, פתוח ושייך לכל הזרמים באהבה. תלמידי ביה"ס נחשפים ומעמיקים במקורות יהודיים, ישראליים, אוניברסליים ואומנותיים, במושגים ומנהגים העוברים מדור לדור
Alonim Elementary School (Mamlachti)
Buchman (Shvatim & Moriah)
Principal: Galit Turgeman. Founded: 2010. הבטחה חינוכית: ביה"ס פועל למיצוי אישי, להצלחה בלימודים ולקידום הישגים תוך העצמת האחריות האישית והמעורבות החברתית. לשם כך יקנה ביה"ס כלים של אימון אישי לאיתור החוזקות, האתגרים והחסמים תוך קביעת יעדים
Amit Elementary School (Mamlachti)
Reut
Principal: Inbal Levy. Founded: 1994. הבטחה חינוכית: ביה"ס מאמין בבחירה ומתוך כך מקדם למידה אישית הרואה כל תלמיד וכל חבר צוות. אוטונומיית הבחירה מתבצעת בשיטות הלימוד, בתוכן ובתחומי העניין. שיתוף מהעשייה הייחודית: תלמידי ביה"ס בוחרים קורסי ל
Ariel Elementary School (Mamlachti-Dati Torani)
Buchman (Shvatim & Moriah)
Principal: Avi Shochetman. Founded: 2005. הבטחה חינוכית: התורה היא דרך חיים. בביה"ס לומדים תורה באהבה, בהיקף, בעומק ובשמחה. אנו מחנכים לאהוב את התורה ומלמדים אותה דרך החיבור לעולמו הרגשי של התלמיד. לימוד התורה נעשה מתוך חיבור לחיים, לידע ול
Asif Elementary School (Mamlachti)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Anat Gedalyahu. Founded: 1999. הבטחה חינוכית: תלמידינו ירכשו ידע בנושא מנהיגות ויתנסו בהובלת תהליכים וצוותי משימה. ביה"ס יפתח בהם כישורי מנהיגות כמו הובלת צוות ואחריות, פיתרון בעיות וקבלת החלטות, מסוגלות עצמית ותקשורת בין אישית.
Avnei Chen Elementary School (Mamlachti)
Keizer
Principal: Idit Niv. Founded: 2010. הבטחה חינוכית: ביה"ס מיישם ארבעה עקרונות מנחים בתחומים הפדגוגיים, חברתיים ורגשיים מתוך ראייה כוללת של בוגר חושב, אומר, עושה ומרגיש – שאילת שאלות, בחירה, קהילה לומדת וניהול מחשבות. שיתוף מהעשייה הייחודית:
Avnei HaChoshen Elementary School (Torani combining Arts)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Michal Hilko. Founded: 2003. הבטחה חינוכית: שילוב של חיי תורה ואמונה לצד אומנות מפתח ומטפח תלמיד בראשו בשמים ורגליו באדמה. ביה"ס מחזק קשר רגשי של אהבה וחיבה לערכי התורה ולאורחות חיים יהודיים תורניים תוך הצטיינות במבחנים הארציים ו
Chofim - Elementary School (Mamlachti)
Nofim
Principal: Tali Shilton. Founded: 2020. הבטחה חינוכית: "חופים- בית מצמיח ילד"! הרצון להקים בית ספר שהוא בראש ובראשונה בית בו כל פרט, מורה ותלמיד, ירגיש מוגן, שייך ובעל משמעות. בית בתוך קהילה בה ההורים שותפים מלאים, יוזמים ומהווים את הרוח הג
Chut Hashani - Elementary School (Mamlachti)
Keizer
Principal: Ilana Rachmilevitz. Founded: 2006. הבטחה חינוכית: ביה"ס כרשת תקשורת חברתית, מקדם קש"ר – קרבה, שיתוף, רגש ותקשורת. אנו מטפחים כישורי תקשורת בין אישית ומיומנויות חברתיות, מתוך חיבור בין העולם הדיגיטלי והלא דיגיטלי. שיתוף מהעשייה הי
Darchei Yehuda - Elementary School (Mamlachti Dati)
Keizer
Principal: Ilana Rozen. Founded: 2010. הבטחה חינוכית: פועלים למען הצמחת תלמידים הלוקחים אחריות על תהליכי הלמידה והתפתחות אישית. שואפים שהבוגרים ישתלבו בכל תחומי העשייה בחיים, תוך שמירה על אורח חיים דתי-ציוני ומתוך ידיעה פנימית שהם עושים את
Democratic Nadav Elementary School
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Roni Hernik. Founded: 1999.
Dorot Elementary School (Mamlachti)
Nechalim
Principal: Shulamit Ganon. Founded: 1996. הבטחה חינוכית: מפתחים בתלמידינו את תחושת המסוגלות והשייכות ע"י העצמה וביטוי אישי, מתוך אמונה כי תלמיד המודע ליכולותיו וחוזקותיו, יהיה בעל מוטיבציה ואחריות כלפי עצמו. שיתוף מהעשייה הייחודית: שגרות של
Gvanim Elementary School (Special Education)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Liora Weller. Founded: 2007. הבטחה חינוכית: הכשרת הבוגר לחיים עצמאיים בקהילה הכוללים התנהלות עצמאית בחייו האישים, במעגל משפחתו, ובחיי הקהילה והמדינה. בוגר ביה"ס יסיים את לימודיו בגיל 21 כשברשותו תעודת גמר/תעודת בגרות או תעודה מקצ
HaEla Elementary School (Mamlachti)
Kramim
Principal: Batya Mualem. Founded: 2004. הבטחה חינוכית: פיתוח האינטליגנציות השונות ע"י יצירת הזדמנויות והתנסויות בתחומי הידע ובמרחבי למידה מגוונים. שיתוף מהעשייה הייחודית: התלמידים מתנסים בשלל מיומנויות: שיתוף פעולה בקבוצה, איסוף מידע, ניסוח
HaKramim Elementary School (Mamlachti)
Kramim
Principal: Rose Berkovich. Founded: 2011. הבטחה חינוכית: ביה"ס מציע עושר של התנסויות לימודיות, חברתיות ורגשיות באמצעות צוות מקצועי, הוראה ולמידה דיפרנציאלית תוך חשיבה מחוץ לקופסה ומרחבים מגוונים ללמידה בדרכים שונות. שיתוף מהעשייה הייחודית:
HaYovel - Elementary School (Mamlachti)
Prachim
Principal: Ronit Ravizada. Founded: 1998. הבטחה חינוכית: בית ספר פורץ דרך בתחום החדשנות הפדגוגית והטכנולוגית. אצלנו הילדים חולמים, חוקרים ויוזמים. הילדים לומדים להגדיר לעצמם יעדים לצמיחה והתפתחות אישית וחברתית. שיתוף מהעשייה הייחודית: ביה"ס
Idanim Elementary School (Mamlachti)
Prachim
Principal: Neta Muchtar. Founded: 1996. הבטחה חינוכית: בית ספר קהילתי ומשפחתי, שהצוות בו פעיל ויוזם. המטרה היא לראות כל תלמיד ולהתאים לו את דרכי הלמידה באופן אישי: למידה מבוססת פרויקטים המשלבת בין תחומי דעת שונים וכן למידה שיתופית. שיתוף מה
Inbalim Elementary School (Mamlachti)
Tziporim
Principal: Revital Yisrael. Founded: 2017. הבטחה חינוכית: ביה"ס שם את הילד במרכז. השילוב בין התנועה, הגוף והנפש מאפשר פיתוח יכולות לימודיות, חברתיות והתנהגותיות. מטפחים את עולמו הרגשי של הילד ויכולותיו באמצעות שיטות לימוד חדשניות המשלבות למ
Keshet Elementary School (Mamlachti)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Keren Markovich. Founded: 2004. הבטחה חינוכית: ביה"ס מאמין בכבוד האדם כשווה בין שונים, ומכירים בזכותו של כל אדם להיות בעל גוון מיוחד וייחודי. בכל שכבות הגיל, קיימות מסגרות חניכה מגוונות. החניכה היא קשר בין אישי מתמשך של למידה משמ
Ma'alot Elementary School (Mechunanim)
Reut
Principal: Dafna Sarig. Founded: 2004. הבטחה חינוכית: תכנית הלימודים המותאמת נבנתה מעולמות ידע מגוונים, העונים לצרכים הקוגניטיביים, היצירתיים והחברתיים של אוכלוסיית התלמידים המחוננים. מטרתה להקנות ידע ותובנות, המאפשרות לתלמידים להתפתח לבוגר
Maoz HaMaccabim Elementary School (Mamlachti)
Maccabim
Principal: Einat Greenberg. Founded: 1988. הבטחה חינוכית: ביה"ס יצמיח בוגרים סקרנים, פרואקטיבים, היודעים להתמודד עם מציאות משתנה בעולם עתיר שינויים. ערכים אלו יאפשרו להם לקדם מטרות אישיות, חברתיות וסביבתיות. שיתוף מהעשייה הייחודית: מעבדת מי
Masu'at Neriah Elementary School (Mamlachti Dati)
Masu'a
Principal: Ruth Siri. Founded: 2001. הבטחה חינוכית: מאמינים בהעצמת התלמיד ומקנים לו כלים למיומנויות לימודיות, חברתיות ורגשיות. כל זאת במטרה להגיע להישגים ומצויינות בהלימה לרוח החינוך הממלכתי-דתי. שיתוף מהעשייה הייחודית: תכניות העשרה בהתאמה
Netiv Zevulun Elementary School (Mamlachti-Dati Torani-Mada'i))
Nechalim
Principal: Rabbi David Apter. Founded: 1996. הבטחה חינוכית: בביה"ס מאמינים בחינוך לאורח חיים יהודי-דתי, לדרך ארץ, מידות טובות ואהבת התורה, הארץ והמדינה. בביה"ס עובדים דרך הלב. מעצימים את הילדים ומחזקים את תחושת המסוגלות הרגשית והחברתית של ה
Nof Harim Elementary School (Mamlachti Dati)
Nofim
Principal: Liat Hoffman. Founded: 2020. הבטחה חינוכית: בית חינוך לערכים יהודיים וחברתיים תוך דאגה לאקלים מיטבי, העצמת התלמידים ולמידה מתוך חדשנות פדגוגית, המותאמת למאה ה-21. שיתוף מעשייה ייחודית: גיבוש הקהילה סביב בית הספר- בית הספר כעוגן ק
Ofek Elementary School (Mamlachti)
Nechalim
Principal: Hadas Refaeli. Founded: 1999. הבטחה חינוכית: בית ספר ליזמות חברתית. בביה"ס סביבה מכילה המאפשרת מרחב חברתי ולימודי בטוח לכל תלמיד, להתנסות בתהליך יזמי. חינוך ליזמות מבוסס על למידה אקטיבית, שיתופי פעולה ותרומה לחברה. שיתוף מהעשייה
Psifas Elementary School (Special Education)
Kramim
Principal: Ella Mor. Founded: 2016. הבטחה חינוכית: ביה"ס פסיפס הינו ביה"ס מיוחד לחינוך ולאומנויות. בביה"ס לומדים תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ותלמידים עם לקות תקשורת על הרצף האוטיסטי. בביה"ס פועל צוות רב מקצועי, המספק מענה אישי לכל תל
Ramon Elementary School (Mamlachti)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Naama Dahan. Founded: 2001. הבטחה חינוכית: מלמדים בדרך ההתנסות והחוויה, המפתחת תחושת מסוגלות אישית ובכך אנו מאפשרים לתלמידינו להגשים את שאיפותיהם האישיות, הלימודיות והחברתיות בדרכם הייחודית ובהשראת דמותו של אילן רמון ז"ל. שיתוף מ
Reim Elementary School (Mamlachti)
Buchman (Shvatim & Moriah)
Principal: Gila Bar-Lev. Founded: 1991. הבטחה חינוכית: קהילת ביה"ס בחרה יחד ב"שיתופיות" כעיקרון מוביל בתרבות ובעשייה הבית ספרית. השיתופיות הינה מנוף לצמיחה אישית בתחומים הלימודים והחברתיים. אנו מאמינים כי עיקרון זה יצמיח בוגר מיומן לתפקוד מ
Shibolim Elementary School (Mamlachti)
Kramim
Principal: Meirav Meshulam. Founded: 2016. הבטחה חינוכית: בית מחנך למנהיגות אישית-חברתית-ערכית. כל תלמיד יוזם ומשפיע במעשי היומיום, מגלה מנהיגות ומאמין שכל אחד יכול לחלום, ללמוד, לפתח ולהוביל. שיתוף מהעשייה הייחודית: בבית הספר קיימות עשר מנ
Shivtei Yisrael Elementary School (Mamlachti Dati)
Buchman (Shvatim & Moriah)
Principal: Nurit Merari. Founded: 2006. הבטחה חינוכית: בית חינוך המאמין בלמידה חווייתית, יצרנית, מחזקת זהות דתית-ציונית. ביה"ס משפחתי, קולט עליה, נותן מענה לשונות השפתית. שיתוף מהעשייה הייחודית: שבוע עליות – שבוע המתחיל בטקס בית ספרי אליו מ
Merkaz Eshkolot - Municipal Center for Excellence
Reut
Principal: Miri Chugeri, deputy head of the Education Department. ערכים מובילים במרחב המצוינות: מצוינות ומיצוי יכולות, חדשנות, פיתוח מנהיגות, יצירתיות, רב גוניות ורב תחומיות וכבוד האדם. כיצד מקודם ערך המצוינות ומיצוי יכולות: מרחב המצוינות ה

Also see

Also on ModiinApp...

ModiinApp was started as a small project by 4 friends (three of us live in Modiin - 2 olim and 1 sabra), and quickly grew into the best source for information on local businesses and deals in Modiin. Everything we do is local and authentic. We hope you like it. Get in touch!