Close
e.g. Restaurants, Taxis or a business name

Elementary Schools in Modiin

Information on the all the elementary schools in Modiin Maccabim Reut, including principals,contact information and location.
List
Map
School, Ganim & Tzaharonim Vacation Calendar 2023-24 in Modiin-Maccabim-Reut
All the school vacations for the 2023-2024 school year as set by the Ministry of Education, and the vacation days on which the Matnas Modiin tzaharonim operate (from 07:30 to 16:00). Rosh Hashana No school and ganim Erev Rosh HaShana and fi
Ganim & School Registration for 2024/25
Modiin General
The registration period for next school year will last three weeks, starting on Thursday 21/1/24 and ending on Wednesday 31/1/24. Registration is intended for ages pre-chova, chova, 1st grade and 7th grade. As in every year, registration ta
Yachad Nitzanim Elementary School (Mamlachti)
Masu'a
Principal: Inbar Menashe. Founded: 2000. הבטחה חינוכית: כלל המורים משלבים בתכנון תהליך הלמידה, שיעורים עתירי חוויה והנאה כדי לייצר לתלמידים למידה משמעותית. ביה"ס פועל בהתאם לחמישה עקרונות: מענה לצרכים רגשיים, מקום לכל ילד, שייכות והעצמה, הפ
Yozma Elementary School (TALI / Reform)
Kramim
Principal: Yehudit Grimberg-Schwartz. Founded: 2007. הבטחה חינוכית: אורח חיים יהודי מגוון, מתקדם, פתוח ושייך לכל הזרמים באהבה. תלמידי ביה"ס נחשפים ומעמיקים במקורות יהודיים, ישראליים, אוניברסליים ואומנותיים, במושגים ומנהגים העוברים מדור לדור
Alonim Elementary School (Mamlachti)
Buchman (Shvatim & Moriah)
Principal: Galit Turgeman. Founded: 2010. הבטחה חינוכית: ביה"ס פועל למיצוי אישי, להצלחה בלימודים ולקידום הישגים תוך העצמת האחריות האישית והמעורבות החברתית. לשם כך יקנה ביה"ס כלים של אימון אישי לאיתור החוזקות, האתגרים והחסמים תוך קביעת יעדים
Amit Elementary School (Mamlachti)
Reut
Principal: Einat Mizrachi. Founded: 1994. הבטחה חינוכית: בית הספר מאמין בבחירה כעוגן ויסוד בכל תחום בחיים. הבחירה הינה ערך המשקף תפיסת עולם הומניסטית המכירה בשונות שבין הלומדים וכן מיומנות חיים חשובה. מרחבי הבחירה המגוונים בבית ספרנו מקדמים
Ariel Elementary School (Mamlachti-Dati Torani)
Buchman (Shvatim & Moriah)
Principal: Mira Azizi. Founded: 2005. הבטחה חינוכית: התורה היא דרך חיים. בביה"ס לומדים תורה באהבה, בהיקף, בעומק ובשמחה. אנו מחנכים לאהוב את התורה ומלמדים אותה דרך החיבור לעולמו הרגשי של התלמיד. לימוד התורה נעשה מתוך חיבור לחיים, לידע ולמידו
Asif Elementary School (Mamlachti)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Dana Lubinsky. Founded: 1999. הבטחה חינוכית: אנו שואפים לטפח תלמידים.ות בעלי.ות כישורים, מיומנויות וניסיון מנהיגותיים, תוך דגש על שוויון הזדמנויות. תלמידינו רוכשים ידע בנושא מנהיגות ומתנסים בהובלת תהליכים וצוותי משימה. ביה"ס מפתח
Avnei Chen Elementary School (Mamlachti)
Keizer
Principal: Idit Niv. Founded: 2010. הבטחה חינוכית: ביה"ס מיישם ארבעה עקרונות מנחים בתחומים הפדגוגיים, חברתיים ורגשיים מתוך ראייה כוללת של בוגר חושב, אומר, עושה ומרגיש – שאילת שאלות, בחירה, קהילה לומדת וניהול מחשבות. שיתוף מהעשייה הייחודית:
Avnei HaChoshen Elementary School (Torani combining Arts)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Dikla Durani. Founded: 2003. הבטחה חינוכית: שילוב של חיי תורה ואמונה לצד אומנות מפתח ומטפח תלמיד בראשו בשמים ורגליו באדמה. ביה"ס מחזק קשר רגשי של אהבה וחיבה לערכי התורה ולאורחות חיים יהודיים תורניים תוך הצטיינות במבחנים הארציים ו
Chofim - Elementary School (Mamlachti)
Nofim
Principal: Tali Shilton. Founded: 2020. הבטחה חינוכית: "חופים- בית מצמיח ילד"! בית ספר המהווה בית בו כל פרט, מורה ותלמיד, ירגיש מוגן, שייך ובעל משמעות. בית בתוך קהילה בה ההורים שותפים מלאים, יוזמים ומהווים את הרוח הגבית לעשייה הבית ספרית. ל
Chut Hashani - Elementary School (Mamlachti)
Keizer
Principal: Ilana Rachmilevitz. Founded: 2005. הבטחה חינוכית: בבית הספר חוט השני אנו חורטים על דגלנו לקדם קש"ר (קרבה, שיתוף, רגש) ותקשורת. אנו מטפחים כישורי תקשורת בין אישית ומיומנויות חברתיות, מתוך חיבור בין העולם הדיגיטלי והלא דיגיטלי (off
Darchei Yehuda - Elementary School (Mamlachti Dati)
Keizer
Principal: Dikla Abu Aharonowitz. Founded: 2010. הבטחה חינוכית: פועלים למען הצמחת תלמידים הלוקחים אחריות על תהליכי הלמידה והתפתחות אישית. שואפים שהבוגרים ישתלבו בכל תחומי העשייה בחיים, תוך שמירה על אורח חיים דתי-ציוני ומתוך ידיעה פנימית שהם
Democratic Nadav Elementary School
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Meirav Nirhud. Founded: 1999. הבטחה חינוכית: מקיימים קהילה שוויונית, המאמינה בבחירה ולקיחת אחריות, הדוגלת בחירות ובכבוד האדם, ביכולתו ובזכותו הטבעית של כל אדם לנהל את חייו. ביה"ס מאמין כי אדם המודע לעצמו, אדם שאינו מפחד להתנסות ו
Dorot Elementary School (Mamlachti)
Nechalim
Principal: Shulamit Ganon. Founded: 1996. הבטחה חינוכית: אנו מחנכים את תלמידינו להיות בני אדם ערכיים, אכפתיים ומצליחים. אנו מפתחים בתלמידינו את תחושת השייכות , המסוגלות והשותפות על ידי העצמה ומתן ביטוי אישי , מתוך אמונה כי תלמיד.ה המודעים ל
Eretz HaTzabar - Elementary School (Mamlachti)
Moreshet
Principal: Meirav Zeidman. Founded: 2023. הבטחה חינוכית: בית הספר יפעל תוך אחריות ויצירתיות, בשאיפה למצויינות, כל תלמיד באשר ליכולותיו וייחודיותו, תוך איזון בין חופש למסגרת. בית הספר יעניק לתלמידים את הכלים והמיומנויות לצמוח ולגדול להיות אנ
Eretz HaTzvi - Elementary School (Mamlachti Dati)
Moreshet
Principal: Shani Treiger. Founded: 2023. הבטחה חינוכית: ברמת הפרט – "חינוך לנער על פי דרכו". בית הספר ישאף למפות את צרכי התלמידים מבחינה לימודית–חברתית-רגשית ולקדם כל אחד לעבר המצויינות האישית שלו. ברמת הכלל – "תלמוד המביא לידי מעשה". לימוד
Eretz Moledet - Elementary School (Mamlachti)
Moreshet
Principal: Shavit Zaken. Founded: 2022. הבטחה חינוכית: יה"ס יהווה בית חם ומכיל לכל תלמיד ותלמידה בו ירגישו שייכות וימצאו בו הזדמנויות להתפתחות ולמידה בכל תחומי החיים, מתוך אמונה שבכל אחד ואחת טמונים הכישורים והיכולות להתפתח בסביבות למידה מג
Gvanim School (Special Education)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Liora Weller. Founded: 2007. הבטחה חינוכית: הכשרת הבוגר לחיים עצמאיים בקהילה הכוללים התנהלות עצמאית בחייו האישים, במעגל משפחתו, ובחיי הקהילה והמדינה. בוגר ביה"ס יסיים את לימודיו בגיל 21 כשברשותו תעודת גמר/תעודת בגרות או תעודה מקצ
HaEla Elementary School (Mamlachti)
Kramim
Principal: Batya Mualem. Founded: 2004. הבטחה חינוכית: פיתוח האינטלגנציות השונות ע"י יצירת הזדמנויות והתנסויות בתחומי הידע ובמרחבי למידה וחוויה מגוונים, וטיפוח מיומנויות לצמיחה אישית וחברתית על בסיס חוזקותיו של הפרט. שיתוף מהעשייה הייחודית:
HaKramim Elementary School (Mamlachti)
Kramim
Principal: Rose Berkovich. Founded: 2011. הבטחה חינוכית: ביה"ס מציע עושר של התנסויות לימודיות, חברתיות ורגשיות באמצעות צוות מקצועי, הוראה ולמידה דיפרנציאלית תוך חשיבה מחוץ לקופסה ומרחבים מגוונים ללמידה בדרכים שונות. שיתוף מהעשייה הייחודית:
HaYovel - Elementary School (Mamlachti)
Prachim
Principal: Ronit Ravizada. Founded: 1998. הבטחה חינוכית: בית ספר פורץ דרך בתחום החדשנות הפדגוגית והטכנולוגית. אצלנו הילדים חולמים, חוקרים ויוזמים. הילדים לומדים להגדיר לעצמם יעדים לצמיחה והתפתחות אישית וחברתית. שיתוף מהעשייה הייחודית: ביה"ס
Idanim Elementary School (Mamlachti)
Prachim
Principal: Neta Muchtar. Founded: 1996. הבטחה חינוכית: בית ספר קהילתי ומשפחתי, שהצוות בו פעיל ויוזם. המטרה היא לראות כל תלמיד ולהתאים לו את דרכי הלמידה באופן אישי: למידה מבוססת פרויקטים המשלבת בין תחומי דעת שונים וכן למידה שיתופית. שיתוף מה
Inbalim Elementary School (Mamlachti)
Tziporim
Principal: Revital Yisrael. Founded: 2017. הבטחה חינוכית: ביה"ס שם את הילד במרכז. השילוב בין התנועה, הגוף והנפש מאפשר פיתוח יכולות לימודיות, חברתיות והתנהגותיות. מטפחים את עולמו הרגשי של הילד ויכולותיו באמצעות שיטות לימוד חדשניות המשלבות למ
Keshet Elementary School (Mamlachti)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Keren Markovich. Founded: 2004. הבטחה חינוכית: ביה"ס מאמין בכבוד האדם כשווה בין שונים, ומכירים בזכותו של כל אדם להיות בעל גוון מיוחד וייחודי. בכל שכבות הגיל, קיימות מסגרות חניכה מגוונות. החניכה היא קשר בין אישי מתמשך של למידה משמ
Ma'alot Elementary School (Mechunanim)
Reut
Principal: Dafna Sarig. Founded: 2004. הבטחה חינוכית: תכנית הלימודים המותאמת נבנתה מעולמות ידע מגוונים, העונים לצרכים הקוגניטיביים, היצירתיים והחברתיים של אוכלוסיית התלמידים המחוננים. מטרתה להקנות ידע ותובנות, המאפשרות לתלמידים להתפתח לבוגר
Maoz HaMaccabim Elementary School (Mamlachti)
Maccabim
Principal: Einat Greenberg. Founded: 1988. הבטחה חינוכית: יה"ס יצמיח בוגרים/ות סקרנים/ות, פרואקטיבים/ות, היודעים/ות להתמודד עם מציאות משתנה בעולם עתיר שינויים. ערכים אלו יאפשרו להם/ן לקדם מטרות אישיות, חברתיות וסביבתיות. ביה"ס יטפח בתלמידים
Masu'at Neriah Elementary School (Mamlachti Dati)
Masu'a
Principal: Ruth Siri. Founded: 2001. הבטחה חינוכית: מאמינים בהעצמת התלמיד ומקנים לו כלים למיומנויות לימודיות, חברתיות ורגשיות. כל זאת במטרה להגיע להישגים ומצויינות בהלימה לרוח החינוך הממלכתי-דתי. שיתוף מהעשייה הייחודית: תכניות העשרה בהתאמה
Netiv Zevulun Elementary School (Mamlachti-Dati Torani-Mada'i))
Nechalim
Principal: Rabbi David Apter. Founded: 1996. הבטחה חינוכית: בביה"ס מאמינים בחינוך לאורח חיים יהודי-דתי, לדרך ארץ, מידות טובות ואהבת התורה, הארץ והמדינה. בביה"ס עובדים דרך הלב. מעצימים את הילדים ומחזקים את תחושת המסוגלות הרגשית והחברתית של ה
Nof Harim Elementary School (Mamlachti Dati)
Nofim
Principal: Yossi Mandel. Founded: 2020. הבטחה חינוכית: "מקום שליבי אוהב שם רגלי מוליכות אותי" (תלמוד בבלי מסכת סוכה). בית ספרנו חמד קהילתי נוף הרים הוא בית חינוך לערכים יהודיים וחברתיים תוך דאגה לאקלים מיטבי, העצמת כל תלמיד ותלמידה, למידה ב
Ofek Elementary School (Mamlachti)
Nechalim
Principal: Hadas Refaeli. Founded: 1999. הבטחה חינוכית: בית ספר ליזמות חברתית. בביה"ס סביבה מכילה המאפשרת מרחב חברתי ולימודי בטוח לכל תלמיד, להתנסות בתהליך יזמי. חינוך ליזמות מבוסס על למידה אקטיבית, שיתופי פעולה ותרומה לחברה. שיתוף מהעשייה
Psifas Elementary School (Special Education)
Kramim
Principal: Ella Mor. Founded: 2016. הבטחה חינוכית: ביה"ס פסיפס הינו ביה"ס מיוחד לחינוך ולאומנויות. בביה"ס לומדים תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ותלמידים עם לקות תקשורת על הרצף האוטיסטי. בביה"ס פועל צוות רב מקצועי, המספק מענה אישי לכל תל
Ramon Elementary School (Mamlachti)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Naama Dahan. Founded: 2001. הבטחה חינוכית: מלמדים בדרך ההתנסות והחוויה, המפתחת תחושת מסוגלות אישית ובכך אנו מאפשרים לתלמידינו להגשים את שאיפותיהם האישיות, הלימודיות והחברתיות בדרכם הייחודית ובהשראת דמותו של אילן רמון ז"ל. שיתוף מ
Reim Elementary School (Mamlachti)
Buchman (Shvatim & Moriah)
Principal: Gila Bar-Lev. Founded: 1991. הבטחה חינוכית: קהילת ביה"ס בחרה יחד ב"שיתופיות" כעיקרון מוביל בתרבות ובעשייה הבית ספרית. השיתופיות הינה מנוף לצמיחה אישית בתחומים הלימודים והחברתיים. אנו מאמינים כי עיקרון זה יצמיח בוגר מיומן לתפקוד מ
Shibolim Elementary School (Mamlachti)
Kramim
Principal: Meirav Meshulam. Founded: 2016. הבטחה חינוכית: בית המחנך למנהיגות: אישית, חברתית וערכית. אצלנו כל תלמיד ותלמידה יוזמים ומשפיעים במעשי היומיום: מגלים מנהיגות ומאמינים שכל אחד יכול לחלום, ללמוד, ללמד, לפתח, לעשות... להיות מנהיג. כל
Shivtei Yisrael Elementary School (Mamlachti Dati)
Buchman (Shvatim & Moriah)
Principal: Rabbi Warren Kaye. Founded: 2006. הבטחה חינוכית: בית חינוך המאמין בלמידה חווייתית, יצרנית, מחזקת זהות דתית-ציונית. ביה"ס משפחתי, קולט עליה, נותן מענה לשונות השפתית. הלמידה החווייתית יצרנית מפתחת לומד עצמאי השואף למיצוי כישרונותיו
Tzlilim - Elementary School (Special Education)
Keizer
Principal: Yael Abecassis. Founded: 2022. הבטחה חינוכית: יה"ס יהווה בית חם ומכיל לכל תלמיד ותלמידה בו ירגישו שייכות וימצאו בו הזדמנויות להתפתחות ולמידה בכל תחומי החיים, מתוך אמונה שבכל אחד ואחת טמונים הכישורים והיכולות להתפתח בסביבות למידה
Yachad Modiin - Elementary School (Inclusive Jewish Education)
Shimshoni (Meginim & Nevi'im)
Principal: Sari Tavor. Founded: 2001. הבטחה חינוכית: הקהילה חרתה על דגלה את השאיפה לחיים משותפים של משפחות, ממגוון זהויות, דתיים חילוניים ומסורתיים, כנגד מגמת הקיטוב בחברה הישראלית ומתוך תפיסה כי המורשת היהודית, יכולה וצריכה להיות בסיס משות
Municipal Center for Excellence for Gifted and Excelling Students, Named in Honor of the Israeli Hero Brigadier-General Nati Golan
Reut
Principal: Miri Chugeri, deputy head of the Education Department. ערכים מובילים במרחב המצוינות: מרחב המצוינות העירוני ע"ש גיבור ישראל נתי גולן, מהווה בית, מרכז ידע, פיתוח תכניות, ייעוץ והכוונה לתלמידים מחוננים ומצטיינים במגוון תחומי ידע והע

Also see

Also on ModiinApp...

ModiinApp was started as a small project by 4 friends (three of us live in Modiin - 2 olim and 1 sabra), and quickly grew into the best source for information on local businesses and deals in Modiin. Everything we do is local and authentic. We hope you like it. Get in touch!